Participa al sorteig de 5 PATUKITS fent-te una foto amb el bou del hall del Teatre Coliseum i penja-la a Instagram amb el hashtag #josocpatufet

La nostra Patufet, Aina Quiñones, ja ha participat al concurs #josocpatufet Participeu i entreu al sorteig d’un Patukit!

Una foto publicada por Patufet, el musical (@patufetelmusical) el

bufeta patukit
bous polaroid
  1. Participants

 

Poden participar en el concurs persones físiques, majors d’edat, sempre que siguin residents a l’estat espanyol.

 

  1. Mecànica del concurs

 

2.1. Termini

Es podrà participar des del dia 07.11.2015 fins al dia 24.01.2016.

 

2.2. Mecànica

Per poder participar en el concurs, els participants hauran de penjar amb l’aplicació Instagram i el hashtag #josocpatufet una fotografia on apareguin al costat del corpori del bou de PATUFET EL MUSICAL situat al hall exterior del Teatre Coliseum.

 

Es podrà participar tantes vegades com es vulgui amb diferents fotografies cada vegada.

 

2.3. Determinació del guanyador

D’entre tots els participants del mes en curs, s’escollirà els guanyadors de la següent manera:

 

– Es triaran les 5 fotografies que tinguin més “likes” a Instagram durant el mes natural.

 

– Anexa contactarà amb els guanyadors del mes a traves de l’aplicació Instagram. Si no hi ha resposta en 48 hores es passarà al següent concursant.

 

  1. Premi

 

Els guanyadors obtindran un “PATUKIT” format per una tassa, un imant i un CD de “EL PATUFET EL MUSICAL”.

Per poder gaudir del premi els guanyadors han de venir a recollir el regal a les oficines de ANEXA (Casanova, 91 pral 1º de Barcelona) dins l’horari d’oficina (de 10 a 14:30 i de 16h a 18:30). El guanyador haurà d’ensenyar el missatge rebut de Instagram que confirma que és guanyador.

 

  1. Condicions generals de participació

 

4.1. Els premiats

Les fotografies i els noms dels guanyadors es publicaran a la pàgina web de Patufet el Musical, les seves xarxes socials i les el Facebook d’Anexa.

 

El premi no es podrà canviar ni compensar a petició del guanyador. Si per alguna causa el guanyador no pot gaudir del premi, s’entendrà que hi renuncia i la Anexa no està obligada a compensar-lo.

 

4.2. Protecció de dades

Anexa informa que les dades dels guanyadors s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquesta acció de participació.

 

Es garanteix a tots els premiats que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a aquest tipus de fitxers. En cap cas no se cediran a altres entitats ni es tractaran amb finalitats diferents de les que es comenten en el primer paràgraf d’aquesta clàusula.

 

En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, enviant una petició a través del Servei d’Atenció a l’Espectador i l’Oient, a través del mail info@anexa.nu o per correu ordinari a l’adreça següent: Anexa, Casanova 91 Pral 1º 08011 Barcelona.

 

La participació en el concurs comporta l’autorització per al tractament de dades de caràcter personal, i el consentiment de la publicació del seu nom a la pàgina web i a les xarxes socials.